--info/inschrijven


Registratie Vestics Beleggers Netwerk

Alle velden aangegeven met een* dienen verplicht te worden ingevuld.

Deelname aan het Vestics Beleggers Netwerk is altijd persoonsgebonden.
Het is niet mogelijk om op bedrijfsnaam in te schrijven.

Deze gegevens vormen de basis voor de Gebruiksovereenkomst.
Op deze Gebruiksovereenkomst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Op basis van onderstaande informatie worden alle bescheiden thuisgezonden, inclusief antwoordenveloppe voor de formele machtiging om de deelnamekosten te incasseren via automatische incasso. Indien u een factuur wenst voor uw administratie, geef dat dan aan bij punt drie en vul eventueel de factuurgegevens in.

[1] Persoonlijke gegevens
Inschrijving voor het Vestics Beleggers Netwerk is altijd persoonsgebonden.
Het is niet mogelijk om op bedrijfsnaam in te schrijven.
Dhr Mevr. | Initialen: * | Tussenvoegsel: | Naam: *
Adres: * | Postcode: * | Plaats: *
Telefoon.: * | E-mail: *
[2] Betaling
De kosten voor deelname bedragen € 179,40 per jaar (€ 14,95 per maand),
vooruit te voldoen via automatische incasso.
Rekeningnr.: *
Indien u reageert op een speciale aanbieding/advertentie, dan kunt u hier de actiecode inbrengen voor de betreffende aanbieding/advertentie. Houdt u er wel rekening mee dat acties slechts een beperkte geldigheidsduur hebben. Na het verstrijken van de einddatum kunnen geen rechten meer ontleend worden aan speciale aanbiedingen en gelden de normale standaardcondities.
Actiecode:
[3] Gegevens voor facturering
Ik wil geen factuur ontvangen.
Ik wil graag een formele BTW factuur ontvangen op het bij deel 1 ingevulde adres.
Factuur gaarne ten laste van persoon/onderneming op het onderstaande adres:
Naam: | Adres:
Postcode: | Plaats:
[4] Hoe heeft u ons gevonden?
Wij zouden het op prijs stellen als u kunt aangeven op welke manier u van ons gehoord heeft.
Via: | Welke;
Ik heb een vaste internet verbinding (ADSL/Kabel)

Wij adviseren u dit formulier nog eens door te lezen en te controleren op fouten alvorens te verzenden.