--info/overzicht/signalen


Aan- en Verkoop Signalen

Vestics kan op tal van manieren signalen genereren voor de gebruiker. Via een centraal instelscherm kan de gebruiker één of meerdere bestemmingen aangeven waarheen die signalen gestuurd moeten worden. Elke bestemming kan een mobiele telefoon (SMS) of een PC (ICQ of Email) zijn.

Signalen kunnen op de eerste plaats gegeneerd worden door deze keihard in te stellen. De gebruiker zou zichzelf bijv. elke dag meerdere keren een bericht kunnen sturen met de stand van de AEX of iets dergelijks.

Een tweede mogelijkheid is het instellen van zgn. triggers, waarbij automatisch een signaal wordt gegenereerd als de koers van een bepaald fonds boven of onder een ingesteld niveau komt.

De meest geavanceerde manier is het genereren van signalen via een in VestiCode geschreven handelssysteem. Op die manier kan Vestics automatisch aan- en verkoop-signalen genereren op basis van een bepaalde strategie.

Bij Vestics worden enkele van dergelijke handelssystemen als voorbeeld meegeleverd.