--info/overzicht/indicatoren


Het programmeren van eigen indicatoren

Indicatoren zijn in Vestics niet vast geprogrammeerd, maar worden als losse routines meegeleverd met het programma. Deze indicatoren zijn geprogrammeerd in een taal die VestiCode heet en de gebruikers kunnen zelf de formules zien of gebruiken als startpunt voor eigen indicatoren.

Voor het ontwikkelen van indicatoren is een krachtige ontwikkelomgeving beschikbaar met tal van faciliteiten voor het testen van een nieuw ontwikkelde indicator. Zo kan op elk punt gestopt worden om tussenresultaten te verifiëren en kunnen berekeningen stap voor stap gevolgd worden.

Behalve de eigen VestiCode indicatoren kan Vestics ook alle indicatoren inlezen die geprogrammeerd zijn in EasyLanguage. Deze zijn o.a. van internet te downloaden.

Doordat de indicatoren buiten Vestics gedefinieerd worden, is het gemakkelijk om steeds nieuwe indicatoren toe te voegen. Ook bijdragen van andere Vestics gebruikers kunnen op die manier door iedereen gebruikt worden.

Alle indicatoren kunnen zowel in de charts als in het monitorscherm zichtbaar gemaakt worden en gebruikt worden om aan- en verkoop signalen te genereren.