--info/overzicht/diensten


Vestics diensten

Een belangrijk facet van het Vestics Beleggers Netwerk is de verbinding die Vestics dagelijks (instelbaar) tot stand brengt met de centrale server van Vestico.

Deze verbinding vindt plaats via de infrastructuur van het internet. Een typisch contact duurt minder dan 1 minuut en in die tijd worden de volgende acties uitgevoerd:

• Gelijkzetten van de PC-klok via atoomklok
• Ophalen officiële slotkoersen EuroNext
• Updaten tabellen (nieuwe fondsen,splitsingen)
• Downloaden nieuwe Vestics functies
• Toevoegen nieuwe indicatoren

Voor gebruikers van het pakket Wallstreet bestaat de mogelijkheid om Vestics ook automatisch de koersbestanden en zoekgegevens van Wallstreet te laten bijwerken.

De tabellen van Vestics worden uiteraard volledig automatisch bijgewerkt zonder actie van de gebruiker. Vestics kan desgewenst tevens een overzicht produceren van deze mutaties. Dit overzicht stelt de gebruiker in staat om dezelfde aanpassingen (zoals het splitsen van koersen, toevoegen nieuwe fondsen, enz) te maken in andere pakketten.